شنبه, 7 شهریور, 1394

ویژگی های و مزیت های بلوک سبک گازی (A.L.C)

بتن سبک گازی A.L.C در واقع شامل 75% هواست که این روزنه ها بطور منظم بر اساس حجم خود توزیع شده اند این بتن از سیمان ، ماسه ریزدانه ، آب و مواد حباب زا تهیه می شود ، خواص اصلی بتن سبک گازی اعم از سبکی ، ضریب انتقال حرارت و صوت ، استحکام و ....... را میتوان در قابلیتهای وسیعی تنظیم نمود ، بطوریکه امکان دستیابی به حداکثر تعادل و تناسب خواص ماده مذکور با در نظرگرفتن شرایط مشخص کار فراهم شود.
مبنای بلوک A.L.C بر اساس مصالح سیمانی می باشد و سبب افزایش مقاومت بلوک در مدت زمان گیرش و کسب مقاومت نهایی آن بعنوان یک عضو سبک غیرباربر غیرسازه ای می شود.


هوای موجود در بافت بلوک A.L.C ، باعث سبک شدن آن میگردد و وزن مخصوص این نوع بلوکها در حدود 600 کیلوگرم در هر مترمکعب میباشد ، این خصوصیت موجب کاهش وزن بار مرده ساختمان و به تبع آن کاهش نیروی زلزله می شود که در طراحی سازه بسیار حائز اهمیت است .


بخاطر وجود حبابهای محبوس شده هوا در بلوک A.L.C ، این نوع بلوک از قابلیت تهویه هوا برخوردار است و دارای ویژگی ممتازی در زمینه عایق حرارتی میباشد و نوسانات دما را در تابستان و زمستان متعادل می کند .


ساختار کریستالی و هوای موجود در بلوک A.L.C ، باعث جذب صوت شده و موجب افت صدا در دیوار میگردد و عایق بسیار مناسبی برای صوت میباشد.


بلوک A.L.C بدلیل کاربرد مصالح بتن در آن ، مقاومت بالایی در برابر آتش و کنترل حریق دارد.


بر اساس ساختار بلوک A.L.C ، حبابهای هوا به طرز چشم گیری سرعت نفوذ آب و رطوبت را کاهش داده و بدلیل جنس مصالح بکاربرده شده ، بلوک شوره نمی زند.


بلوک A.L.C به آسانی با اره بریده میشود و پیچ به راحتی در آن عمل میکند ، اجرای انواع ملات و اندود به دلیل سطح بلوک به سهولت انجام گرفته و از پیوستگی و کیفیت بالایی برخودار میباشد.


بدلیل سبک بودن و ابعاد متناسب بلوک A.L.C ، زمان اجرای کار کاهش می یابد ( هر بلوک A.L.C با عرض 10 سانتی متر معادل 10 قالب آجر فشاری یا 4 قالب بلوک سفالی هم عرض و هر بلوک A.L.C با عرض 15 سانتی متر معادل 15 قالب آجر فشاری یا 4 قالب بلوک سفالی هم عرض می باشد.)


- سبک بودن بلوک A.L.C منجر به سبک شدن سازه و کاهش ابعاد ستونها و تیرها می شود.
- با توجه به جنس بلوک A.L.C میزان شکستگی بلوکها موقع بارگیری ، حمل ، تخلیه و اجرا بسیار ناچیز می باشد.
- ابعاد بلوک A.L.C سبب تسریع در عملیات اجرایی و همچنین باعث کاهش ملات ماسه سیمان و حذف ملات گچ و خاک نسبت به دیوارچینی با بلوکهای دیگر خواهد شد.