یکشنبه, 8 شهریور, 1394

قیمت بلوک


کد محصول نوع بلوک تعداد بلوک در 1 مترمکعب (قالب) تعداد بلوک در 1 مترمربع (قالب) وزن تقریبی (Kg) قیمت مترمکعبی  (تومان) قیمت قالبی (تومان)
A.L.C 6010 دیواری 66.6 6.5 9 83,000 1,250
A.L.C 6015 دیواری 44.4 6.5 13 83,000 1,870
A.L.C 6020 دیواری 33.3 6.5 18 83,000 2,500


- ظرفیت بارگیری کامیون تک محور ، کامیون جفت محور و تریلی به ترتیب 14 ، 21 ، 28 مترمکعب می باشد .
- قیمت های فوق براساس تحویل درب کارخانه این شرکت می باشد .
- هزینه پالت به ازای هر مترمکعب بلوک 60،000 ریال می باشد .
- 4% مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد .